Cool Collection II

Cool Collection II
Folkert de Jong

De Cool Collection

Met de serie Cool Collection nodigt Museum Het Valkhof kunstenaars, ontwerpers en curatoren uit om in de collectie te duiken en deze op een alternatieve manier te presenteren. Reflectie op onze gedeelde geschiedenis – en toekomst – is daarbij het uitgangspunt. Zo kunnen bezoekers met een andere blik kijken naar (de waarde van) historische objecten.

Totems

Voor Cool Collection II ging kunstenaar Folkert de Jong in nauwe samenwerking met curatoren Melchior Jaspers en Renee Schuiten-Kniepstra de uitdaging aan. Met een unieke en eigenzinnige blik selecteerde hij voorwerpen uit het depot die een specifieke aantrekkingskracht op hem uitoefenden. Het bleken vooral objecten te zijn uit de Romeinse tijd of ouder, die een sterke zeggingskracht hebben. Wat ze bijzonder maakt is niet hun historische praktische nut, maar het magnetische veld dat om hen heen hangt, het tijdloze aura dat ze uitstralen. De Jong voelt zich door deze totem-achtige objecten in directe connectie staan met onze geschiedenis, alsof de objecten dragers van universele boodschappen en krachten zijn.

https://www.museumhetvalkhof.nl/zien-en-doen/tentoonstellingen/cool-collection-ii_omina/