Bendt Eyckermans, A stranger's hand

SMAK

In de voormalige bibliotheek van het museum en in het zog van Raoul De Keyser tonen Bendt Eyckermans, Alfred D’Ursel en Wim De Pauw hun werk. Eyckermans komt als eerste kunstenaar aan bod: in een summier overzicht ontdek je zijn werken uit de twee laatste jaren van zijn prille oeuvre. Bendt Eyckermans (°1994, Antwerpen) roept in zijn figuratieve olieverfschilderijen een bevreemdende sfeer op: solitaire personages worden op een podium geplaatst met als backdrop een donker, stedelijk landschap. Daarbij evoceert de kunstenaar gebeurtenissen en personages uit zijn eigen leefwereld. De werken die dan weer architecturale details verbeelden komen voort uit Eyckermans’ fascinatie voor hun sculpturale kwaliteit. Als in een filmstill toont de kunstenaar ons een fragment, een stilstaande actie uit een groter verhaal. Hij inspireert zich hierbij op de verhalende en compositorische elementen van antieke en Keltische bas-reliëfs. Zo confronteert de kunstenaar in zijn werk een archaïsche met een hedendaagse beeldtaal en brengt zo een surreële sfeer ten opzichte van een realistische weergave naar voor.

Represented artist